Contributie

Iedereen die lid is van ONDA, betaalt contributie. De contributie bedraagt € 15,00 per maand.

Leerlingen die muzieklessen volgen aan de Zeeuwse Muziekschool betalen daarnaast een bijdrage in de lesgeldkosten. Er zijn verschillende lesvormen mogelijk. Afhankelijk van de gekozen lesvorm wordt de bijdrage bepaald.

Ieder lid krijgt een kwalitatief goed instrument in bruikleen, alsmede een uniform en lesboeken en/of bladmuziek. Saxofonisten krijgen een vergoeding voor de aanschaf van rieten.