Opleiding

Vanaf ongeveer 8 jaar kan gestart worden met het bespelen van een blaas- of slagwerkinstrument. De keuze voor een bepaald instrument gebeurt in overleg met de muzikale leiding. Vanaf groep 3 van de basisschool kunnen kinderen deelnemen aan de blokfluitlessen.

Iedereen die een instrument gaat leren bespelen volgt muziekles. De muzieklessen worden gevolgd via de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg. Slagwerklessen worden verzorgd door dirigent Cora Dellebeke.

ONDA neemt een deel van de opleidingskosten voor haar rekening.