Geschiedenis

De beginjaren

Op 27 maart 1907 wordt in Nieuw- en Sint Joosland Muziekvereniging “Voorwaarts” opgericht. Eigenlijk is de oprichting van dit korps de heroprichting van Fanfarekorps “Willen is Kunnen”, dat in 1898 vermoedelijk wordt opgericht t.g.v. de inhuldigingsfeesten van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

Nadat alle reglementaire en bestuurlijke zaken zijn geregeld, gaat men over tot aankoop van instrumentarium. Het instrumentarium van het vroegere “Willen is Kunnen” is bewaard gebleven en kan voor een bedrag van 250 gulden worden aangekocht

Als directeur (dirigent) wordt in eerste instantie Dhr. Calatz benoemd, maar al snel blijkt dat deze de helft van de tijd niet komt opdagen. In 1908 besluit het bestuur daarom om Piet Meliefste te benoemen als directeur voor een jaarsalaris van 50 gulden.

In de zomer van 1910 doet zich de mogelijkheid voor een tweedehands vaandel te kopen. Door dit vaandel, waarop de naam “Oefening Na Den Arbeid” prijkt, besluit men de naam van de vereniging te veranderen.

In 1919 wordt besloten lid te worden van de Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in Zeeland. Vanaf die tijd gaat men ook regelmatig op concours, met als één van de hoogtepunten de deelname in 1925, waarbij in de derde afdeling met 165 punten een eerste prijs met lof van de jury en de wisselbeker werd gewonnen.

1930 – 1950

In deze jaren baren de financiën grote zorgen. Er wordt besloten een grote bazaar met verloting te organiseren. Deze vindt plaats op 27 en 28 december 1935. Er wordt aan het eind van twee drukbezochte dagen een opbrengst van ruim 1000 gulden geteld.

In de oorlogsjaren wordt door de mobilisatie het repetitielokaal ingevorderd en een aantal leden vertrekt door de verplichte tewerkstelling naar Duitsland. Het ledental daalt tot 22 en het muzikale peil gaat snel achteruit. Op de ledenvergadering van 1944 wordt daarom besloten een mannenkoor in het leven te roepen, waarbij verwacht wordt dat de leden bij het instuderen van de zangpartijen hun instrument zullen benutten, waarbij de zang aan de muziek ten goede komt.

Na de oorlog begint men met hernieuwde moed aan de heroprichting van de vereniging. In 1947 wordt het 40-jarig jubileum gevierd met een groot festival. ONDA geeft een jubileumconcert, waarbij als openingwerk de door Piet Meliefste gecomponeerde “ONDA-mars” wordt gespeeld.

Op het Pinksterconcours te Colijnsplaat blijkt dat ONDA muzikaal weer aardig op de goede weg zit. In de afdeling Uitmuntendheid wordt het hoogste aantal punten van de dag en een eerste prijs met lof van de jury bij elkaar gespeeld.

Na 40 jaar dirigent te zijn geweest, draagt Piet Meliefste in 1948 het dirigeerstokje over aan zijn zoon Jan. De start van Jan Meliefste als dirigent verloopt moeizaam. De muzikale resultaten steken schril af tegen eerdere en het ledental bereikt een dramatisch dieptepunt van 17.

1950-1970

Eind jaren 50 wordt de muziektent, die in de oorlog is gesneuveld, weer opgebouwd. Er wordt nieuw instrumentrarium aangekocht. Vanaf deze tijd gaat het weer snel bergopwaarts met ONDA. In 1962 heeft Jan Meliefste ONDA terug op het niveau waarop hij het van zijn vader heeft overgenomen. In datzelfde jaar  promoveert ONDA zelfs naar de Ere-afdeling.

In 1969 krijgen voor het eerst leerlingen van ONDA hun opleiding via de Zeeuwse Muziekschool. Op de scholen op het dorp wordt door de onderwijzers interesse voor muziek bijgebracht door onder andere het geven van Algemene Muzikale Vorming, wat een impuls betekent voor ONDA.

1970 – 1990

Op 1 april 1972 is Jan Meliefste 40 jaar lid van ONDA en 23 jaar dirigent. Hij  wordt die dag onderscheiden  met de eremedaille in zilver, vebonden aan de Orde van Oranje Nassau.

In 1972 bedenkt het bestuur een plan om meer jeugd te betrekken bij de vereniging. Dit jeugdplan wordt in een periode van 5 jaar uitgewerkt en resulteert in 1977 in de oprichting van een jeugdorkest . Dit korps krijgt de naam Jong ONDA en staat onder leiding van Piet Meliefste, de zoon van Jan, die hiermee de derde generatie Meliefste is die de dirigeerstok bij ONDA hanteert.

In 1977 wordt het 70-jarig bestaan van ONDA gevierd met een dorpsfeest en een muziekfestival.

Tijdens de jubileumuitvoering van 1982 presenteert ONDA haar nieuwe uniform.  In dit jaar komt ONDA ook voor het eerst uit in de Vaandelafdeling. Op een concours in Bladel wordt met 288 punten een eerste prijs behaald.

Jong ONDA neemt in 1984 voor het eerst deel aan het Vrije Winterconcours te Goes. Met het werk Three Folk Sketches behaalt Jong ONDA het hoogste aantal punten van de dag en mag de wisselbeker mee naar huis nemen.

In 1984 wordt een derde orkest opgericht, een Egerländer orkest. Onder de naam ‘Die Neuländer Musikanten’ spelen de leden in Tirolerdracht op jaarmarkten en feesten.

In 1989 is Jan Meliefste 40 jaar dirigent van ONDA. In het diepste geheim worden voorbereidingen getroffen om Jan en zijn vrouw Loek een jubileumconcert te kunnen aanbieden.

In 1990 wordt ONDA, doordat op het concours van 1989 een uitstekend resultaat is behaald met 309 1/2 punt, uitgenodigd deel te nemen aan het KNF-Topconcours in Arnhem.

1990-heden

In 1993 geeft Jan Meliefste aan dat hij na 43 jaar dirigent geweest te zijn van ONDA, wil stoppen met dirigeren. Als opvolger wordt met algemene stemmen gekozen zijn zoon Piet, die op dat moment al dirigent is van Jong ONDA.

In 1997 verzorgt ONDA een optreden in De Efteling en neemt deel aan een compositiewedstrijd. Dirigent Piet Meliefste heeft speciaal voor deze wedstrijd een werk gecomponeerd bestaande uit verschillende Eftelingmelodieën. De jury is er zo van onder de indruk dat ONDA  wordt uitgenodigd voor de finale. Uiteindelijk wordt de tweede prijs behaald.

In 1999 gaat ONDA opnieuw op concours en weer is het resultaat zo goed dat zij wordt uitgenodigd voor het KNF-Topconcours in Arnhem. Als kleinste fanfare van de dag speelt ONDA 85,33 punten bij elkaar.

ONDA_erepenningIn 2007 viert ONDA haar 100-jarig bestaan. Er wordt een groot festival georganiseerd waaraan een aantal Walcherse korpsen hun medewerking verlenen. ’s Avonds geeft ONDA zelf een jubileumconcert. Vanuit de KNFM wordt de legpenning die hoort bij een 100-jarig jubileum uitgereikt.

Vanwege haar 100-jarig jubileum ontvangt ONDA ook de Koninklijke legpenning.

In 2010 krijgt Piet Meliefste te horen dat hij lijdt aan de ziekte ALS. Dit slaat bij alle leden in als een bom. Als snel is Piet niet meer in staat om ONDA te dirigeren. Cora Dellebeke neemt in eerste instantie op tijdelijke basis het dirigeerstokje over.

In september 2010 doet ONDA mee aan de uitvoeringen van de musical De Man van La Mancha. Bij het aquaduct bij de nieuwe N57 worden verschillende avonden uitverkochte voorstellingen gegeven.

In november 2010 besluiten de leden unaniem om Cora Dellebeke te benoemen tot nieuwe dirigent van ONDA en Jong ONDA.

Op 29 december 2010 organiseert ONDA het Benefietconcert ONDA blaast ALS de wereld uit, als eerbetoon aan oud-dirigent Piet Meliefste. In een uitverkochte Mythe speelt ONDA voor de pauze een eigen programma. Na de pauze wordt de concertante uitvoering van De Man van la Mancha opgevoerd. Aan deze avond werken bijna 100 mensen geheel belangeloos mee. Er wordt bijna 11.000 euro ingezameld voor Stichting ALS Nederland!

In 2018 neemt ONDA deel aan het KNMO concertconcours in Terneuzen. Met verplicht werk Grijsoord en keuzewerk Composition VIII  behaalde ONDA een totaalscore van 87,84 punten. Een resultaat om trots op te zijn!